Winkelsurveillance

Winkelsurveillance

Winkelcriminaliteit neemt de laatste jaren steeds grotere vormen aan. Het aantal winkeldiefstallen neemt toe, de schade door winkeldiefstallen was in 2009 met 5 procent gestegen naar 325 miljoen euro volgens Detailhandel Nederland. In 2010 bedroeg de schade door winkeldieven nog 633 miljoen euro en in 2011 liepen Nederlandse winkeliers voor 1,26 miljard euro schade.
Winkelcentra zijn het kloppend hart van de wijk en daardoor helaas ook een magneet voor criminaliteit.

Winkelsurveillance van Eagle Security Beveiliging en Bewaking
Vooral de grotere winkels in hoogwaardige technische apparatuur hebben met dit probleem te maken. Naast het vernielen van apparatuur zijn vooral de “kleinere” artikelen een gewilde prooi voor de winkeldief. Ook tassenroof van passanten en zakkenrollerij in de winkel, is geen onbekend verschijnsel meer. Een onzeker gevoel bij het winkelend publiek is hiervan het gevolg.

Deze onzekerheid heeft een negatieve invloed op het winkelplezier en kan op den duur nadelige gevolgen hebben voor uw omzet.

Deze gevolgen kunnen worden voorkomen door het inschakelen van een winkelbeveiliger – winkelsurveillant. Met een winkelsurveillant – winkelbeveiliger van Eagle Security® beveiliging en bewaking, haalt u als opdrachtgever een specialist in huis waar een grote preventieve werking van uit gaat en daarnaast uw klanten een veilig gevoel geeft tijdens het winkelen.

Hoewel de taak van een winkelbeveiliger – winkelsurveillant voornamelijk bestaat uit het voorkomen van winkelcriminaliteit, is zijn taak veel meer omvattend. Optreden bij winkeldiefstal, dienstverlening aan het winkelde publiek, brandpreventie en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, behoren eveneens tot zijn takenpakket. Indien u wenst, kan hij ook zorg dragen voor visitatie onder uw eigen personeel.