Eagle Toezicht & Handhaving

De roep om meer blauw op straat blijft toenemen. Deze grotere vraag en de focus van de politie op de bestrijding van de (harde) criminaliteit veroorzaakt een handhavingstekort bij gemeenten. Kleine ergernissen, jongerenoverlast en het parkeerbeleid hebben verminderde aandacht van de politie. Gemeenten nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen veiligheidsbeleid en de handhaving.

Eagle Security Beveiliging & Bewaking is een betrouwbare partner die veiligheid creëert, ook in het publieke domein! Of het nu gaat om parkeerhandhaving, jongerenoverlast, hot spot benadering, wijktoezicht of overlast rond winkelgebieden, onze kennis en ervaring delen wij graag. U kunt rekenen op een passend advies.

Minister Opstelten wil per van 1 januari 2014 toestaan dat gemeenten in het gehele ‘Domein I Openbare ruimte’ particuliere boa’s inzetten. Nu kunnen particuliere boa’s al worden ingezet op het gebied van parkeren en algemene plaatselijke verordeningen, maar straks ook als het gaat om de handhaving van onder meer de drank- en horecawet, bij openbare manifestaties, vuurwerk en op het gebied van milieu. De minister heeft dat per brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De verruiming van de mogelijkheden om particuliere BOA’s in te zetten biedt voor uw gemeenten kansen om toezicht en handhaving in de openbare ruimte en het toezicht op de Drank- en Horecawet flexibel in te richten. Wilt u weten hoe? Belt u dan met 045-5729234 en wij vertellen u graag over de BOA-dienstverlening van Eagle Security Beveiliging & Bewaking.