Objectbeveiliging

service-en-veiligheid-header

Objectbeveiliging / Objectbewaking
Onze objectbeveiligers verzekeren de bewaking van in- en uitgangen, van de binnenkant van gebouwen én van de aansluitende terreinen en parkings. De belangrijkste taak van onze beveiligers is door hun preventieve aanwezigheid schade voortvloeiend uit diefstal, geweld, vandalisme e.d. te voorkomen.

Beveiligen van locatie als een totaalpakket
Objectbeveiliging is een totaalpakket van diverse taken. Dit varieert van portiers- en receptiediensten, openings- en sluitingsronden en visitaties tot alarmcentrale diensten en het preventief aanwezig zijn in en rondom het object / de locatie. Eagle Security® zorgt ervoor dat alle taken een sluitend geheel vormen, zodat er echt sprake is van een totale beveiliging van de locatie.
 
Objectbeveiliging
In kantoorpanden, overheidsgebouwen, winkels of zorginstellingen is het dagelijks een komen en gaan van grote stromen mensen. Om uw organisatie voor risico’s van binnen- en buitenaf te behoeden, wilt u verzekerd zijn van permanente en professionele bewaking van uw pand of object.

De objectbeveiligers van Eagle Security beveiliging en bewaking staan 24 uur per dag voor u klaar om de veiligheid van uw organisatie te waarborgen. Ook weten zij wat er moet gebeuren als er zich een onveilige situatie voordoet. Onze objectbeveiligers zijn breed inzetbaar en verrichten werkzaamheden die afgestemd zijn op uw specifieke situatie.

Objectbeveiliging afgestemd op úw situatie
Eagle Security beveiliging en bewaking biedt goed getrainde objectbeveiligers aan, die van alle markten thuis zijn en gewend zijn om snel te schakelen tussen diverse taken. Ze zijn niet alleen gespecialiseerd in algemene beveiligingstaken, maar werken bijvoorbeeld ook als portier en receptionist. Het ene moment is de objectbeveiliger gastheer en het volgende moment treedt hij op als BHV’er of controleur van in- en uitgaande personen en goederen.

Omdat ieder object anders is en vraagt om een specifieke benadering wordt elke objectbeveiliger getraind voor het object waarop ze werken. Zo heeft Eagle Security beveiliging en bewaking voor de beveiliging van zorginstellingen gespecialiseerde zorg-beveiligers in dienst. Ook leveren wij goed getrainde winkelsurveillanten.

Eagle Security Beveiliging en Bewaking bespreekt graag met u de mogelijkheden voor een op maat gemaakte training van objectbeveiligers die perfect aansluit op uw specifieke behoefte.

Waarom objectbeveiliging van Eagle Security beveiliging en bewaking?
• Objectbeveiliging afgestemd op uw situatie.
• Flexibele inzetbaarheid van beveiligers (dag-, nacht-, avond- en weekenddiensten).
• Uiteenlopend takenpakket, waaronder inzet als BHV-er.
• Na een calamiteit of bij verhoogd risico kan er behoefte zijn aan Adhoc bewaking.

Wanneer bijvoorbeeld uw alarmsysteem buiten werking is door verbouwingswerkzaamheden o.i.d. of wanneer er tijdelijk buitengewoon waardevolle voorwerpen in uw bedrijfspand aanwezig zijn, kan het aan te bevelen zijn om een objectbeveiliger in uw bedrijfspand te stationeren. Nadat de instructies met u zijn door- genomen zal de beveiliger over uw eigendommen waken.