Handhaving & Toezicht

Toezichthouder

Eagle Security Beveiliging & Bewaking levert u toezichthouders, deze hebben een signalerende en corrigerende rol en leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente. Zij zien toe op een schone, leefbare en veilige omgeving. Meldingen worden, afhankelijk van de aard, doorgezet naar gemeente of politie. De toezichthouder weet wat samenwerken is. Zijn zichtbare aanwezigheid werkt preventief, bovendien is hij/zij herkenbaar als functionaris van uw gemeente.
 

Handhaver

Waar vroeger de politie een proces-verbaal opmaakte voor een overtreding uit de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) of voor fout parkeren, organiseren veel gemeenten dit nu steeds vaker zelf. Eagle Security Beveiliging & Bewaking kan de handhaving efficiënt en effectief onder uw regie uitvoeren.
 

Bike Patrol

De interesse voor de mountainbike is sterk aan het groeien. In navolging op de Politie gaan diverse organisaties de voordelen zien van de mountainbike als vervoersmiddel. Kosten efficiëntie en mobiliteit van de mountainbike verkleinen het gat tussen de voet surveillance en de surveillance met de auto, en een lagere reactietijd die echt het verschil kan maken. Zeker in gebieden met beperkte toegankelijkheid zoals bij publieke evenementen en in stads- en winkelcentra. Ervaring leert dat publiek eerder een biker aanspreekt dan een surveillant te voet of in een auto. In tegenstelling tot een surveillant in een auto, kunnen deze bikers al hun zintuigen gebruiken. Ook is het mogelijk de bikers op te nemen in een handhavingtraject, vooral op grote parkeerplaatsen en uitgestrekte gebieden. Toezicht binnen horeca-gebied of in gebieden waar veel overlast is van bijvoorbeeld hangjeugd. Onze bikers worden volledig opgeleid door een erkend opleidingscentrum, die onze bikers op dezelfde wijze opleidt als de bikers van de politie. Na deze intensieve opleiding hebben onze gecertificeerde bikers op straat dezelfde handelswijze als de Politie, waardoor de uitvoer van onze werkzaamheden nog meer op elkaar aansluiten.
 

OV Team

Bussen, treinen, trams, metro’s die niet op tijd rijden en de controles van vervoersbewijzen zijn de voornaamste aanleidingen voor agressie tegen buschauffeurs, trambestuurders, conducteurs en overig personeel. De openbaar vervoersbedrijven wordt verweten dat zij de mishandeling van personeel af blijven doen als incidenten en een maatschappelijk probleem. Duidelijk is dat deze personeelsleden werken met een groot gevoel van onveiligheid. Langdurige uitval ligt op de loer! Diverse organisatie kiezen regelmatig voor deze oplossing voor bepaalde risicolijnen. Ook hiervoor kan Eagle Security Beveiliging & Bewaking u de juiste mensen leveren.