Handhaving Gemeenten / Beleidsvoerders

Gemeenten kunnen bij Eagle Security Beveiliging & Bewaking gekwalificeerde buitengewoon opsporingsambtenaren inhuren. Eagle Security Beveiliging & Bewaking werkt op contractbasis en levert toezichthouders en/of Boa’s voor bijvoorbeeld evenementen of ter vervanging van zieke medewerkers, maar biedt ook structurele oplossingen op het gebied van toezicht en handhaving, doordat de Boa’s een aanvulling vormen op het (huidige) handhaving apparaat.

Eagle heeft toezichthouders en handhavers (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) voor gemeentes en ander beleidsvoerders.
handhaving_bonschrijven
1. U wilt een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) inhuren omdat u extra capaciteit op straat nodig heeft?
2. Heeft u een BOA nodig voor een leefbaarheidsproject?
3. Of voor toezicht op de openbare ruimte.
4. Is er een van uw medewerkers tijdelijk niet beschikbaar?
5. Tijdelijk of voor langere periode een ervaren parkeercontroleur nodig?
Welke reden u ook heeft, als u een BOA inhuurt, wilt u een goede BOA. Een professional die weet waar het in uw gemeente om draait en die uw beleid neerzet, uitvoert en ondersteunt.

Die goed is opgeleid en op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. Die communicatief sterk is en door kan pakken als het écht nodig is. Iemand die meer kan betekenen op straat.

Dat zijn de BOA’s die u bij Eagle Security Beveiliging & Bewaking kunt inhuren.
Voor toezicht op bijvoorbeeld:
1. de APV
2. de Afvalstoffenverordening
3. Parkeren

Voor de korte of de lange termijn zijn onze Buitengewoon Opsporingsambtenaars (BOA’s) inzetbaar. Zij werken in een modern en herkenbaar uniform, uitgerust met de door u gewenste communicatie- en vervoersmiddelen. Handhavingsoplossing op maat!