Eagle Liveview Support / Cameratoezicht

Eagle Live Cameratoezicht

Om onze bestaande en nieuwe relaties nog beter van dienst te kunnen zijn, is Eagle Security® stevig aan het investeren in een ultramoderne videoroom. Met onze uitgebreide videoroom zijn wij dan in staat om alle mogelijke en gewenste beelden binnen te halen, hierop direct te reageren en uiteraard de beelden veilig te stellen.

Naast onze bestaande dienstverlening zal deze videoroom hierop een uitstekende aanvulling zijn. In nagenoeg alle gevallen wordt het binnenhalen, meekijken en verwerken van camerabeelden aan Particuliere Alarmcentrales uitbesteed de zo genoemde PAC’s. Op zich is hier niets op tegen, zij het niet dat de insteek en betrokkenheid naar de klant geheel anders ligt dan dat dit bij Eagle Security het geval is.

Het is redelijk uniek dat een particuliere beveiligingsorganisatie de beschikking heeft over een onafhankelijke videoroom, waarbij de aandacht enkel en alleen op cameratoezicht is gericht. Juist daarom is Eagle Security® trots dat zij u deze dienstverlening zal kunnen gaan bieden.

Bijzonder grote voordelen ten opzichte van de genoemde alarmcentrales zijn niet alleen de beduidend lagere tarieven, maar ook de kennis en betrokkenheid van onze medewerkers. Hun ervaringen zijn uit de praktijk en ze zijn zeer goed bekend met de klant, zijn omgeving en de specifieke bijzonderheden.

foto_meldkamer_raymond

Waarom Live camera beveiliging?

Camerasystemen worden in veelvoud en in verschillende omgevingen gebruikt: Bedrijfsterreinen, winkelcentra, gebouwen, instellingen, zorgcentra’s en particulier. Vaak zijn deze passief en worden pas bij een alarmmelding ingeschakeld.

Niet alleen de verscheidenheid aan CCTV systemen, maar ook de complexiteit is groot, dus het simpel ‘bekijken’ van de beelden is niet genoeg.

Onze videoroom maakt het mogelijk om van elk camerasysteem de beelden binnen te halen. Hierdoor kunnen wij een veelvoud van klanten bedienen en de vaak dure werkzaamheden centraliseren. Hierdoor neemt Eagle Security de bedrijven zorg uit handen, die nu vaak extra personeel en gelden in een eigen videoroom moeten steken. De te nemen actie is geheel afhankelijk van het met de klant afgesproken protocol.

Uitgangspunt is om nodeloze uitrukken te voorkomen, dit scheelt aanzienlijk in de kosten. Daarnaast is het mogelijk alleen die camerabeelden te volgen welke komen van zogenoemde ‘hotspot’ locaties b.v. kassa’s, receptiebalie, winkelruimtes, wachtruimte, enz.. Deze locaties zijn voor de klant veelal het speerpunt en bij calamiteiten kan zeer adequaat worden gereageerd. Groot voordeel van deze werkwijze is de specifieke benadering, bij een verdachte situatie kan onmiddellijk worden ingegrepen.

Mocht u geïnteresseerd zijn, wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.