Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Eagle Security Beveiliging & Bewaking

Uw Partner in Professionele Handhavers
boambtenaar
De ontwikkeling van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is in 2010 verder ingezet en vraagt om een professionele aanpak, opleiding en sturing van de BOA in de verschillende werkvelden. De rol van de BOA is veranderd en neemt een steeds grotere sleutelrol in bij het handhavingbeleid van gemeenten. Zowel in stedelijk als in landelijk gebied vraagt dit uiteraard om mensen met een juiste motivatie en opleiding binnen de handhaving. De kwaliteit van de BOA en de waardevolle informatiefunctie hebben als doel en belang het daadwerkelijk invullen van de vraag naar BOA’s in dit werkveld.

Eagle Security Beveiliging & Bewaking heeft deze gemotiveerde en goed opgeleide BOA’s die gedetacheerd en/of ingehuurd de juiste invulling geven aan het nieuwe BOA beleid en de vraag naar professionele BOA’s.

De BOA’s van onze organisatie worden door specialisten opgeleid die afkomstig zijn uit de vakgebieden waar de BOA’s hun werk uitvoeren. De werving en selectie van deze BOA’s is streng en voldoet aan de professionele eisen. De achtergrond van de BOA’s zijn veelal voorgekomen uit hun ervaringen bij o.a. defensie, marechaussee, beveiliging, milieu, etc. Eagle Security Beveiliging & Bewaking heeft diverse afspraken met organisaties waar professionele vakmensen doorstromen naar een functie als BOA binnen een domein die aansluit bij hun beroepservaring en wensen. Na een intensieve opleiding worden zij voorbereidt op hun taken bij een verscheidenheid aan gemeentelijke organen en overheidsinstellingen.